تبلیغات
کهکشان راه شیری - رنگین کمان‌هایی که خیلی از مردم متوجهشان نمی‌‎شوند...

رنگین‌کمان یکی از زیباترین پدیده‌های جوی است که وقتی پرتوهای سفید خورشید به ریزقطرات کروی باران می‌خورد، پدید می‌آید. اما بعضی وقت‌ها هم هست که رنگین‌کمان تشکیل میشود ولی کسی آن را نمی‌بیند.

رنگین‌کمان، کمانی به قطر 54 درجه است که حول نقطه مقابل قرص خورشید در آسمان پدیدار می‌شود. وقتی خورشید در نزدیکی افق است، یعنی اوایل صبح یا نزدیک غروب، رنگین‌کمان به صورت نیم‌دایره‌ای بزرگ در آسمان ظاهر می‌شود؛ اما وقتی این اتفاق به هنگام ظهر و مقارن با بیشترین ارتفاع خورشید روی دهد، فقط بخش اندکی از بالای رنگین‌کمان بالای افق شکل می‌گیرد؛ مانند همین تصویر که استفان الیف در  پونتاآرناس شیلی گرفته است. درواقع رنگین‌کمان‌های کم‌ارتفاع پدیده‌های جوی شایعی هستند که به دلیل ارتفاع پایین خود به ندرت توسط انسان‌ها مشاهده می‌شوند


خبرآنلاین