تبلیغات
کهکشان راه شیری - تصویر هوایی از بین الحرمین
1391/08/28

تصویر هوایی از بین الحرمین

   نوشته شده توسط: م ف    نوع مطلب :مطالب نجوم ،

کـــرب و بــلا غــــروب شـــده بــــارون مــی بــــاره

کـــوچـــهء سـیـنــه زنـی مــــون خـیـســه دوبـــاره

کـــرب و بــلا چــه ســریــه ؟ بـــازم جـــا مــوندم...

مـن چـه شبــایـی رو با اشک به صـبــح رسونـدم

مــن و شـکـسـتـه بـــالی ، بــده به قـلـبــم حالی

دور ضریحت غوغاست، جای من امشب خالی...

حـرم ، غروب ، کرب و بلا  ، خواب خوب هر شبم

حــــرم پــــر از بـــرو بـیــــا ، خواب خوب هر شبم

حـــرم ، ضـریــح ، کبـوتــرا ، خواب خوب هر شبم

حـــرم ، ضــریـــح و زائــــرا ، خواب خوب هر شبم

بـه اسمـت قــســم آقـــا  ، میخــوام بیــام کـربـلا

کـــــرب و بـــــلا ، تــنـــگــــه دلــــم بــــرا زیــــارت

وقـــتــــش شـــده بـــیــــام بــــــرا عـــــرض ارادت

کــــرب و بــــلا ، خـــسـتــــه ام از فــــراق و دوری

مـــن صـبــــر ایــــوب نــــدارم ، بــســه صـبـــور