تبلیغات
کهکشان راه شیری - رودهای جاری در دل بستر آتش‌فشانی ایسلند

http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/4-10-1391/IMAGE634920497594394675.jpg

http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/4-10-1391/IMAGE634920497795167027.jpg

http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/4-10-1391/IMAGE634920497588622665.jpg

http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/4-10-1391/IMAGE634920497583006655.jpg

http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/4-10-1391/IMAGE634920497577390645.jpg

http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/4-10-1391/IMAGE634920497561010616.jpg

عکاس: آندره ارمولوف

خبرآنلاین