تبلیغات
کهکشان راه شیری - عجایب دریاچه کادو
1391/11/20

عجایب دریاچه کادو

   نوشته شده توسط: م ف    نوع مطلب :نقاط شگفت انگیز دنیا ،

http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/18-11-1391/IMAGE634957855756691797.jpg

http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/18-11-1391/IMAGE634957853821820399.jpg

http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/18-11-1391/IMAGE634957854425697459.jpg

http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/18-11-1391/IMAGE634957854909298309.jpg

http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/18-11-1391/IMAGE634957855170598768.jpg

http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/18-11-1391/IMAGE634957856104260408.jpg

http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/18-11-1391/IMAGE634957856350272840.jpg

http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/18-11-1391/IMAGE634957856745733534.jpg

http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/18-11-1391/IMAGE634957857054926077.jpg

http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/18-11-1391/IMAGE634957857568478979.jpg

http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/18-11-1391/IMAGE634957856557597204.jpg

http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/18-11-1391/IMAGE634957858021035774.jpg

http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/18-11-1391/IMAGE634957858240996161.jpg

http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/18-11-1391/IMAGE634957858475464572.jpg

http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/18-11-1391/IMAGE634957858669528913.jpg

http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/18-11-1391/IMAGE634957858911953339.jpg

http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/18-11-1391/IMAGE634957859098841667.jpg

http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/18-11-1391/IMAGE634957859496486366.jpg

http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/18-11-1391/IMAGE634957859251097935.jpg

http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/18-11-1391/IMAGE634957857826971433.jpg

http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/18-11-1391/IMAGE634957854254565159.jpg

http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/18-11-1391/IMAGE634957857283622479.jpg

http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/18-11-1391/IMAGE634957847901298000.jpg

اینجا مرز بین تگزاس و لوئیزیانا است و دریاچه بسیار جالب و در عین حال عجیبی که زیبایی های خاص خود را دارد.

10 هزار هکتار مساحت این دریاچه است که بدنبال سد سازی در منطقه سالها قبل تبدیل به دریاچه آب شیرین شده است.اوایل قرن 19 برای تامین آب شرب مردم سد ساخته شده و دریاچه بوجود آمد. در حال حاضر این منطقه حفاظت شده به شمار می رود و شمار زیادی از مردم با قایق از آن بازدید می کنند. عمق دریاچه به طور متوسط 4 متر است.