تبلیغات
کهکشان راه شیری - زیباترین مناظر دیدنی جهان
1392/05/25

زیباترین مناظر دیدنی جهان

   نوشته شده توسط: م ف    نوع مطلب :نقاط شگفت انگیز دنیا ،

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/23/13920523000585_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/23/13920523000596_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/23/13920523000595_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/23/13920523000588_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/23/13920523000587_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/23/13920523000584_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/23/13920523000586_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/23/13920523000593_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/23/13920523000594_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/23/13920523000592_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/23/13920523000580_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/23/13920523000581_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/23/13920523000579_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/23/13920523000582_PhotoL.jpg

گاهی ‌اوقات بلوارها و خیابان‌ها که مکان‌های عبور شهروندان هر منطقه هستند به دلیل زیبایی فراوان مانند تابلوی زیبای نقاشی به نظر می‌رسند.


خبرگزاری فارس